Matshi Translation 6 Education

Posted by admin on January 23, 2018 in flash cards

Question Answer
higher education wyksztalcenie wyzsze
homeschooling edukacja domowa, nauczanie w domu
Infant school (BE) szkola prowadzaca nauczanie poczatkowe
intership staz
Ivy League 8 prestizowych uniwersytetow w USA
Junior high school, Middle school (AE) gimnazjum
Junior school gimnazjum
kindergarten przedszkole
lecturer wykladowca
lifelong education ksztalcenie ustawiczne
Master of Arts (MA) tytul nadawany w kierunkach humanistycznych i nauk spolecznych dla autorow prac magisterskich
Master of Business Administration (MBA) magister kierunkow ekonomicznych i biznesu
Master of Philosophy magister filozofii
Master of Science (M.Sc.) magister
Master's Degree stopien magisterski
Middle school (BE) gimnazjum
parochial school szkola parafialna
postgraduate (studies, courses, degree) (studia, programy, stopnie) drugiego stopnia, magisterskie
Postgraduate Certificate of Education swiadectwo studiow dyplomowych z zakresu edukacji
postgraduate diploma dyplom studiow podyplomowych
preparatory school prywatna szkola podstawowa
primary education wyksztalcenie podstawowe
primary school (BE) szkola podstawowa
public ivies ?
public school szkola publiczna
residency uczelnia
school system szkolnictwo
schoolmistress nauczycielka
secondary education wyksztalcenie srednie
secondary school (BE) szkola srednia, liceum
senior uczen, student
sophomore uczen drugiej klasy, studentka drugiego roku, drugi rok
Special education needs (SEN) specjalne potrzeby edukacyjne
state school szkola panstwowa
statutory ustawowy
technical school technikum
to advance one's education ??
to advance to otrzymac promocje do
to confer a degree on nadac stopien naukowy komus
to embark on rozpoczac, podjac (edukacje), zaokretowac sie, wejsc na poklad
to enroll in zapisac sie na studia, kurs
to pursue a degree zdobyc stopien naukowy
tutor wychowawca
undergraduate studia I stopnia, licencjackie
university degree, academic degree stopien naukowy
upon completion of po zakonczeniu szkoly
vocational school/ trade school szkola zawodowa
fairly common dosc powszechne
in breathless bez tchu
drag out wywlec, odwlekac, PRZECIAGAC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *